Защо е важна намесата на опитен електротехник, за професионално изграждане, ремонт или подмяна на нови и стари електроинсталации?

Този въпрос е много лесен за отговор и всички се досещаме защо това е така. Всеки от нас е знае със сигурност, че е от съществено значение всяка електроинсталация, изградена от нулата да бъде извършена качествено чрез спазване на няколко задължителни технически...

Основен, строителен ремонт на нови и стари жилища

Най-често основен ремонт се планира при закупуване на ново жилище или отремонтиране на вече обзаведено. И в двата случаи се налага цялостно планиране и изготвяне на план за действие. Как да планирате точно последователността на ремонтни дейности зависи от тава какво...

Лепене на плочки за под и стена. Как трябва да бъде подготвена основата

Изисквания към основата и нейната подготовка Лепене на плочки за стена В наши дни модерните плочи за стени и под достигат размери до 1,20 m x 2,50 m. За лепенето им се използват специални, високоеластични лепила и подходящи, специализирани инструменти. За да може...

Монтаж, ремонт и подмяна на апартаменти ел табла, ремонт на електро и разпределителни табла. Подмяна на старо ел табло с ново

Монтаж, ремонт и подмяна на ел табла и разпределителни табла Електро таблото е съставната и неизменна част от всяка електроинсталация и е важно ел таблото да бъде сглобено правилно, осигурявайки и обезпечавайки правилната фунционалност на Вашата ел инсталация. Нашите...

Монтаж на ел контакти, монтаж и подмяна на всякакъв тип ел контакти за вашият Дом или друг вид помещения, монтаж на ел контакти по домовете

Монтаж на ел контакти, подмяна на ел контакти Смяната на електрически контакт на пръв поглед изглежда лесна работа, но евентуална грешка би ти струвала скъпо. Не се заемайте с тази задача сами. Обърнете се към опитен електротехник. Може да разчите на нас в случаи, при...